عادت زوج های خوشبخت که همیشه قبل از خواب برای شادمانی باید انجام دهند

طبق مطالعات روانشناسی که در زمینه شادمانی صورت گرفته شادمانی به شخص دیگری وابسته نیست و هرکسی مسئول شادمانی خوداست اما درست است وقتی همراه و عاشق کسی هستیم احساساتمان را بادیگران تقسیم کنیم وقتی زوج یکدیگر هستیم فکر می کنیم دیگری باید ما را شادکند ؛ گاهی انتظار ما شبیه زوجمان نیست به همین …

عادت زوج های خوشبخت که همیشه قبل از خواب برای شادمانی باید انجام دهند ادامه مطلب »